Usluge sa radnim mašinama

Uslužno obavljanje raznih vrsta poslova u kojim su radne mašine danas nezamenjive:
Kopanje temelja i podruma, rušenje objekata, utovar rasutih tereta, ravnanje terena i drenažni radovi...